Wonder grundades 1947 för att endast tillverka ventiler för bilslang men succesivt utökades programmet till att omfatta alla typer av ventiler och tillbehör. Idag tillverkar företaget mer än 50 miljoner ventiler på årsbasis och har ett komplett sortiment som innehåller mer än 400 produkter, alla produceras i fabriken belägen i Cremona, ca 80 km norr om Milano i Italien. Produktionslinjen utvecklas ständigt, med användande av den mest avancerade teknologin som ger stor produktionsflexibilitet och en hög kvalitativ standard. Kvalitet är en hörnsten i Wonders affärsfilosofi baserat på en permanent utvecklingsplan kombinerat med investering och utbildning som påverkar alla områden i verksamheten.

Wonder har erhålligt certifikation Nr. 01146-96 från Det Norske Veritas avseende kvalitetsstandard UNI ISO 9002 för produktion av snap-in ventiler med gummi. Även certifiering av anpassning till standard QS 9000 har erhållits.

Wonder har i originalsammahang mycket tät kontakt med Pirelli och Michelin, vilket har inneburit att eftermarknaden fått del av produkter som utvecklats och patenterats av dessa företag – lufttryckmätare/luftningshandtag är ett bra exempel på detta samarbete. Läs mer på leverantörens hemsida »


© Copyright 2019 Hagma Trading AB.