Företaget etablerades i slutet på 80-talet men har inte fungerat publikt då syftet för dess verksamhet  var att fungera dels som en importlänk till Svenska Pangs leverantörer och dels att administrera och förvalta  Svenska Pangs fastigheter.

När Svenska Pang under hösten 2013 avvecklades överfördes några av de viktigaste leverantörerna till HAGMA Trading på önskemål av de mycket mångåriga förbindelserna men också av de kunder som genom åren uppskattat den kvalitet som dessa produkter representerat och även den produktkunskap  som Svenska Pang under drygt 49 år på marknaden erbjudit.

HAGMA Trading drivs idag av Michael Claeson som sedan 1983 varit verksam på de flesta funktioner hos Svenska Pang tillika son till grundaren Hans Claeson. Sortimentet hos HAGMA Trading framgår under Produkter.

© Copyright 2019 Hagma Trading AB.